homePresentaties
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. (Albert Einstein)
 

Boekjes open
Presentaties


Via Traiectum realiseert kansen en ambities voor individuele personen en teams, en geeft vorm aan bedrijfsmatige ambities zoals evenementen, doelgerichte activiteiten en interimmanagement. Regelmatig dragen we met presentaties bij aan kennisdeling door lezingen, gastlessen en publicaties.

Lezingen en gastlessen
Economie 3.0  -  Centraal staat de rol van creativiteit in een veranderende samenleving.  De wereldeconomie is in transitie.  Het paradigma van groei en winstmaximalisatie stokt en oude economische modellen lopen vast.  Hoe moet het verder? Waar groei en winstmaximalisatie overheersten, wordt nu gezocht naar optimalisatie, minder en duurzaam. Deze fundamenteel andere houding is nodig in alle economische sectoren maar ook bij maatschappelijke organisaties, bij overheden en bij iedere burger.  Dat gaat niet vanzelf en is allerminst vanzelfsprekend.  Want hoe moet dit? Scholen hebben ons geleerd welke inzichten en vaardigheden nuttig zijn in een industrieel proces maar ze hebben ons meestal niet geleerd hoe we creatief moeten omgaan in processen van verandering.
Creativiteit en samenwerking  -  Experts uit verschillende disciplines benadrukken de aandacht voor een wij-cultuur waarin samenwerking centraal staat. Volgens creativiteitsgoeroe Charles Leadbeater zijn we getuige 'van een strijd tussen twee krachten; die van de vertrouwde maar disfunctionele wereld waarin voor ons wordt beslist en acties namens ons en uit onze naam worden ondernomen versus de nieuwe, illusoire en in potentie revolutionaire wereld waarin we met elkaar samen denken en werken.'  De dagelijkse werking van deze krachten is inmiddels overduidelijk.  We zien op veel plaatsen in de moderne wereld dat gemeenschappen zich organiseren om gezamenlijke de schouders te zetten onder fundamentele vraagstukken om concrete veranderingen te realiseren.  Dit vraagt van deelnemers een open houding en vaardigheden waarvoor niet iedereen is opgeleid.

Contact: Erik Uitenbogaard,  M 0615633552, erik@viatraiectum.nl

Publicaties
Active Stedeling, Een zoektocht naar de stad als samenwerkplaats  (boek, gepubliceerd op 14 september 2015) Dit boek geeft een haarscherp tijdsbeeld, een momentopname van samenwerking aan stedelijke en economische veranderingen. Zichtbaar is de stedelijke dynamiek en de creativiteit en energie van toegewijde individuen om van een vergeten industriegebied een samenwerkplaats te maken. Drie jaren waarin gewerkt is in en aan een wijk die grote veranderingen ondergaat. Waarin samenwerking nieuwe betekenis heeft gekregen, waar valkuilen ontdekt en omzeild worden en waar duiding gegeven wordt aan een realiteit die bijdraagt aan een betekenisvolle marktmaatschappij waarin werken, leren en leven samenvallen.
Beeldsamenstelling en teksten: Erik uitenbogaard en Rob Stolte. Vormgeving: Autobahn.
Dit boek is kosteloos digitaal beschikbaar
Doe het Samen, Het Cartesius Museum als samenwerkplaats voor DIY  -  (artikel in MMNieuws 7 oktober 2014) Na zo'n veertig jaar ‘doe het zelf’ zijn we er klaar mee. Het heet nu Do It Yourself. Een taalkundige opschaling die meteen de voltooiing inluidt van ons hyperindividualistisch tijdperk. Zelfs de doe-het-zelf-markt heeft in de gaten dat er inmiddels meer aan de hand is. Oplettend wijzen ze in hun tv-spotjes in een nieuwe richting: “doe het zelf en doe het samen”.
Lees artikel
ONT-aarding, Aardkluiten als medicijn voor de toekomst  -  eBook (ISBN: 9789402100785) over hoe externe factoren ons gedrag bepalen. Wie niet regelmatig aan deze permanente invloed kan ontsnappen, loopt de kans volledig te ontaarden. Erik Uitenbogaard schetst deze onbalans en biedt als oplossing een ‘existentiële zakspiegel’.
Lees artikel
4i-Primo - Strategische Agenda Creatieve Industrie  -  Onderzoeksverslag in opdracht van Stichting Innovatie Alliantie (SIA). In samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en een groot aantal externe partijen is een verkenning uitgevoerd naar feitenmateriaal voor de opstelling van een strategische en tegelijkertijd praktijkgerichte kennisagenda. Deze kennisagenda brengt de belangrijkste vraagstukken uit het werkveld van het C-MKB in kaart en geeft zicht op de behoefte aan specifieke kennis voor bedrijven en instellingen binnen het C-MKB, de hogescholen en publieke kennisinstellingen.
Download rapport


Wie we zijn
Over
Coaching, counselling en intervisiebegeleiding
Coaching
Wat drijft ons
Visie


Via Traiectum
Park Arenberg 94, 3731EV De Bilt (kaart)
telefoon: 0302200776
email: post@viatraiectum.nl