homeCoaching
Dingen worden overvloediger, gemakkelijker en beter voortgebracht als ieder datgene doet wat bij zijn aanleg past, dit op het juiste moment doet en de overige zaken aan een ander over laat. (Plato)
 


De menselijke maat
Coaching


Coaching maakt kansen en ambities zichtbaar en bereikbaar, en coaching kan problemen voorkomen of helpen om die op te lossen. Zowel voor individueel als voor teams.

Constance: Coaching in context
Coaching in context is bedoeld om de invloed van het systeem (je werkplek) op jezelf en van jezelf op het systeem te leren kennen en een aanzet te geven tot verandering. Centraal staat het creatief, doelgericht en professioneel begeleiding bieden, met inzicht in de emotionele beleving van de werkplek en de vaak onbewuste processen in de organisatie. De ervaring leert dat mensen door deze vorm van coaching effectiever gaan functioneren in hun rollen.
Constance Uitenbogaard (1958) is als professioneel coach en counselor opgeleid en gediplomeerd aan de Universiteit Utrecht en aangesloten bij de beroepsorganisatie voor complementaire zorg en psychologische hulpverlening PsyCares.
Naast haar praktijk als coach is Constance ook werkzaam als councellor.

contact/afspraak


Erik: Coachingen extern vertrouwenspersoon
Biografische coaching mag niet als therapie worden opgevat maar als reflectieve methode om inzicht te geven in de eigen levensloop. Onbewuste processen en levenspatronen kunnen door het leren kennen en herkennen van je eigen biografie helder worden. Dit nieuwe bewustzijn zet veel verandering in gang. Bij biografische coaching wordt er gekeken naar de biografie of levensloop, zoals deze zich heeft afgespeeld van conceptie tot heden. De eerste jaren van ons leven kunnen een belangrijke invloed hebben gehad op onze emotie en doorwerking hebben in het verdere leven. Als kind ontwikkelen we onbewust overlevingstechnieken om met ingrijpende gebeurtenissen om te kunnen gaan. Deze overlevingstechnieken zijn vormend voor ons karakter of egovorming.
Veel organisaties maken gebruik van een extern vertrouwenspersoon om bij ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen een professionele en bevredigende oplossing te vinden. Iedereen kan in werkomstandigheden of op school in ongewenste situaties terecht komen en soms zijn ergere dingen aan de hand. Als gecertificeerd vertrouwenspersoon zorgt Erik voor zorgvuldige begeleiding en afhandeling van meldingen en klachten. Iedereen die te maken heeft met (seksuele) intimidatie, geweld, agressie, discriminatie, pesten en schendingen van integriteit, wordt ondersteund bij het vinden van oplossingen. Bij voorkeur informeel en waar nodig langs formele weg. Zorgvuldig, objectief en vertrouwelijk en gericht op concrete oplossingen waarbij het ongewenste stopt en escalatie wordt voorkomen.
Erik Uitenbogaard (1956) is als biografisch coach opgeleid aan de Universiteit voor Humanistiek en is gecertificeerd extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VOO) en gecertificeerd extern vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Hij maakte meer dan tien jaar deel uit van de Commissie van Toezicht van Penitentiaire Inrichting Nieuwgein (Justitie) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Vertrouwenspersonen (NVV).

contact/afspraak


Leven en werken
Counselling

Samen werken
Intervisiebegeleiding

Ongewenste omgangsvormen en integriteit
Extern vertrouwenspersoon


Via Traiectum
Park Arenberg 94, 3731EV De Bilt (kaart)
telefoon: 0302200776
email: post@viatraiectum.nl